Beschrijving van foutcode P0394.
OBD2-foutcodes

P0394 Nokkenaspositiesensor "B" Circuit intermitterend / intermitterend (Bank 2)

P0394 – Technische beschrijving van de OBD-II-foutcode

Probleemcode P0394 geeft aan dat de PCM van het voertuig een intermitterend / intermitterend signaal heeft gedetecteerd in het circuit van de nokkenaspositiesensor "B" (bank 2).

Wat betekent de foutcode P0394?

Storingscode P0394 duidt op een abnormale spanning in het circuit van de nokkenaspositiesensor "B" (bank 2). De nokkenaspositiesensor bewaakt de snelheid en huidige positie van de nokkenas en verzendt gegevens naar de PCM in de vorm van spanning. De PCM gebruikt deze informatie op zijn beurt om de brandstofinjectie en het ontstekingstijdstip correct te regelen.

Storingscode P0394 - nokkenaspositiesensor.

mogelijke oorzaken

Enkele mogelijke redenen voor de P0394-foutcode:

 • Defect of schade aan de nokkenaspositiesensor.
 • Problemen met het elektrische circuit dat de sensor verbindt met de motorregeleenheid (PCM).
 • Onjuiste aansluiting of kapotte bedrading tussen sensor en PCM.
 • Een storing in de PCM waardoor het signaal van de sensor verkeerd wordt gelezen.
 • Problemen met aarding of onjuiste voeding van de sensor of PCM.
 • Mechanische schade aan de sensor, zoals corrosie of kapotte bedrading.

Het is belangrijk om aanvullende diagnostiek uit te voeren om de oorzaak van deze foutcode nauwkeurig te bepalen.

Wat zijn de symptomen van een foutcode? P0394?

Symptomen die verband houden met een P0394-foutcode kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke voertuig en de omvang van het probleem. Enkele van de mogelijke symptomen zijn:

 • Controleer de motorindicator: Het verschijnen van het Check Engine-pictogram op uw dashboard kan een eerste teken van problemen zijn.
 • Instabiele motorprestaties: Ruwheid van de motor, inclusief trillen, onregelmatig stationair draaien of vermogensverlies, kan te wijten zijn aan een defect motormanagementsysteem.
 • Problemen met het starten van de motor: Moeilijk starten of een volledige motorstoring kunnen het gevolg zijn van een defect brandstof- en ontstekingscontrolesysteem.
 • Verhoogd brandstofverbruik: Een onjuiste werking van het motormanagementsysteem kan leiden tot een hoger brandstofverbruik als gevolg van een onjuiste brandstoftoevoer of een onjuist ontstekingstijdstip.
 • Onstabiel stationair: Het stationair draaien van de motor kan onstabiel of ruw zijn als gevolg van problemen met het brandstofsysteembeheer.
 • Verlies van kracht: Verlies van motorvermogen tijdens het accelereren kan te wijten zijn aan een onjuiste werking van het brandstof- of ontstekingscontrolesysteem.

Deze symptomen kunnen afzonderlijk of in combinatie voorkomen en kunnen verband houden met andere voertuigproblemen. Als er tekenen van een storing optreden, is het raadzaam contact op te nemen met een professionele automonteur voor verdere diagnose en reparatie.

Hoe een foutcode te diagnosticeren P0394?

Om DTC P0394 te diagnosticeren, worden de volgende stappen aanbevolen:

 1. Controleren op fouten met behulp van een OBD-II-scanner: Gebruik een OBD-II-scanner om de P0394-foutcode en eventuele andere foutcodes die daarmee verband houden, te lezen.
 2. Visuele inspectie van de nokkenaspositiesensor: Controleer de nokkenaspositiesensor (bank 2) op zichtbare schade, corrosie of corrosie. Zorg ervoor dat de aansluitingen van het sensorcircuit stevig vastzitten en vrij zijn van oxidatie.
 3. Controle van het elektrische circuit: Gebruik een multimeter om de spanning op het circuit van de nokkenaspositiesensor (bank 2) te controleren. Zorg ervoor dat de spanning voldoet aan de specificaties van de fabrikant.
 4. Circuitweerstand controleren: Controleer de weerstand van het circuit van de nokkenaspositiesensor met een multimeter. Zorg ervoor dat de weerstand binnen aanvaardbare waarden ligt.
 5. Verbindingen controleren: Controleer alle elektrische aansluitingen, inclusief connectoren en draden die verband houden met de nokkenaspositiesensor. Zorg ervoor dat ze stevig vastzitten en niet beschadigd zijn.
 6. Controle van de nokkenaspositiesensor: Vervang indien nodig de nokkenaspositiesensor (bank 2) door een nieuwe als alle voorgaande stappen het probleem niet aan het licht brengen.
 7. Herprogrammeren van de PCM: In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om de motorregeleenheid (PCM) opnieuw te programmeren om het probleem te verhelpen.

Na het voltooien van deze stappen wordt aanbevolen om de foutcodes te wissen met een OBD-II-scanner en deze mee te nemen voor een proefrit.

Diagnostische fouten

Bij het diagnosticeren van DTC P0394 kunnen de volgende fouten optreden:

 • Verkeerde interpretatie van gegevens: Een onjuiste interpretatie van gegevens van een OBD-II-scanner of andere diagnostische apparatuur kan leiden tot foutieve conclusies over de oorzaak van de storing.
 • Onvoldoende circuitcontrole: Onvolledige of onvoldoende testen van het circuit van de nokkenaspositiesensor kan ertoe leiden dat het echte probleem over het hoofd wordt gezien.
 • Problemen met de multimeter: Onjuist gebruik van een multimeter of onjuiste interpretatie van de meetwaarden kunnen leiden tot diagnostische fouten.
 • Storing in andere componenten: Fouten in andere componenten die niet direct verband houden met de nokkenaspositiesensor kunnen ten onrechte worden geïdentificeerd als de oorzaak van de P0394-code.
 • Onjuiste reparatie: Als u probeert een probleem op te lossen zonder een volledige diagnose uit te voeren, kan dit resulteren in onjuiste reparaties waardoor het onderliggende probleem niet wordt opgelost.
 • Verbindingscontrole overslaan: Als u de staat en betrouwbaarheid van alle elektrische aansluitingen die verband houden met de nokkenaspositiesensor niet controleert, kan dit ertoe leiden dat u de oorzaak van het probleem mist.

Het is belangrijk om de juistheid en consistentie van de diagnostiek te controleren, en om hoogwaardige en beproefde diagnostische apparatuur te gebruiken om de bovengenoemde fouten te voorkomen.

Hoe ernstig is de foutcode? P0394?

Probleemcode P0394 duidt op een mogelijk probleem met de nokkenaspositiesensor. Hoewel deze fout om verschillende redenen kan worden veroorzaakt, is het belangrijk om er aandacht aan te besteden, omdat problemen met de sensor kunnen leiden tot een onjuiste werking van de motor. Wanneer deze fout optreedt, wordt aanbevolen om het probleem onmiddellijk te diagnosticeren en op te lossen om mogelijke gevolgen voor de werking van de motor te voorkomen.

Welke reparatie zal helpen de code te elimineren? P0394?

Volg deze stappen om DTC P0394 op te lossen:

 1. Controle van de nokkenaspositiesensor: De sensor moet worden gecontroleerd op schade, corrosie of andere fysieke defecten. Als er schade wordt geconstateerd, moet de sensor worden vervangen.
 2. Elektrische aansluitingen controleren: Controleer de elektrische aansluitingen naar de sensor op corrosie, oxidatie of breuken. Eventuele bedradingsproblemen moeten worden verholpen.
 3. Bedrading vervangen: Als er schade aan de bedrading wordt geconstateerd, moeten de bijbehorende draden worden vervangen.
 4. De motorregelmodule (PCM) controleren: In sommige gevallen kan het probleem bij de PCM zelf liggen. Controleer de PCM op corrosie of andere zichtbare schade. Indien nodig moet deze worden vervangen of opnieuw worden geprogrammeerd.
 5. Controle van de werking van de motor: Na het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden wordt aanbevolen de werking van de motor te testen om er zeker van te zijn dat de fout niet meer optreedt en de motor correct werkt.

Als er ernstige problemen zijn met de sensor of PCM, is het raadzaam deze naar een professionele automonteur te brengen voor verdere diagnose en reparatie.

Hoe de P0394-motorcode in 3 minuten te repareren [2 doe-het-zelf-methoden / slechts $ 9.26]

Voeg een reactie