Beschrijving van foutcode P0376.
OBD2-foutcodes

P0376 B-signaaltiming met hoge resolutie - te veel pulsen

P0376 – Technische beschrijving van de OBD-II-foutcode

Probleemcode P0376 geeft aan dat de transmissiecontrolemodule (PCM) een probleem heeft gedetecteerd met het hoge resolutie referentie “B” signaal van het timingsysteem van het voertuig.

Wat betekent de foutcode P0376?

Probleemcode P0376 duidt op een probleem met het hoge resolutie referentie “B”-signaal van het timingsysteem van het voertuig. Dit betekent dat er een afwijking is in het aantal ontvangen pulsen van de optische sensor die op de brandstofpomp is geïnstalleerd. Normaal gesproken is dit signaal nodig om de brandstofinjectie en het ontstekingstijdstip van de motor correct te regelen.

Foutcode P0376

mogelijke oorzaken

Enkele mogelijke redenen voor de P0376-foutcode:

 • Defecte optische sensor: De optische sensor die de pulsen op de sensorschijf telt, is mogelijk defect of beschadigd, waardoor het signaal met hoge resolutie onjuist naar de PCM wordt verzonden.
 • Problemen met bedrading en aansluitingen: De bedrading tussen de optische sensor en de PCM kan breuken, corrosie of andere schade vertonen die tot een onjuiste signaaloverdracht kunnen leiden.
 • PCM-storing: Problemen met de motorregeleenheid (PCM) zelf, die signalen van de optische sensor verwerkt, kunnen er ook voor zorgen dat deze DTC verschijnt.
 • Beschadigde sensorschijf: De sensorschijf waarop de optische sensor pulsen telt, kan beschadigd of versleten zijn, waardoor onjuiste pulsen worden geteld.
 • Problemen met het brandstofinjectiesysteem: In sommige gevallen kunnen problemen met het brandstofinjectiesysteem ervoor zorgen dat de P0376-code verschijnt omdat de PCM dit signaal gebruikt om de brandstofinjectie goed te regelen.
 • Ontstekingsproblemen: Een onjuiste signaaltiming kan ook de regeling van het ontstekingstijdstip beïnvloeden, dus problemen met het ontstekingssysteem kunnen een van de mogelijke oorzaken zijn.
 • Andere mechanische motorproblemen: Sommige andere mechanische problemen met de motor, zoals overslaan of problemen met het ontstekingssysteem, kunnen er ook voor zorgen dat deze foutcode verschijnt.

Om het probleem nauwkeurig te diagnosticeren en op te lossen, wordt aanbevolen contact op te nemen met een professionele automonteur of servicecentrum.

Wat zijn de symptomen van een foutcode? P0376?

Symptomen die kunnen optreden wanneer de P0376-foutcode verschijnt, kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke oorzaak van de fout en de bedrijfsomstandigheden van uw voertuig. Enkele mogelijke symptomen zijn:

 • Instabiele motorprestaties: Wanneer P0376 optreedt, kan de motor onregelmatig lopen, aarzelen of schokken tijdens stationair draaien of tijdens het rijden.
 • Verlies van kracht: Het voertuig kan vermogen verliezen en minder reageren op het gaspedaal.
 • Moeilijkheden bij het starten van de motor: Het kan moeilijk zijn om de motor te starten, vooral bij koud weer.
 • Controlemotorlampje verschijnt: Een van de meest voor de hand liggende symptomen van een P0376-code is dat het Check Engine-lampje op uw dashboard gaat branden.
 • Instabiel inactief: Het kan zijn dat de motor problemen heeft met het tot stand brengen van een stabiel stationair toerental.
 • Verslechterend brandstofverbruik: Wanneer de P0376-code verschijnt, kunt u een toename van het brandstofverbruik ervaren.
 • Verlies van productiviteit: De algehele prestaties van het voertuig kunnen verslechteren als gevolg van een onjuiste regeling van de brandstofinjectie of het ontstekingstijdstip.

Deze symptomen kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar voorkomen. Het is belangrijk om contact op te nemen met een gekwalificeerde automonteur om het probleem te diagnosticeren en te repareren als u een van deze symptomen opmerkt.

Hoe een foutcode te diagnosticeren P0376?

Volg deze stappen om DTC P0376 te diagnosticeren:

 1. Diagnosescanner aansluiten: Gebruik een diagnostische scantool om de P0376-foutcode en eventuele andere foutcodes die mogelijk zijn opgetreden, te lezen. Noteer deze codes voor latere analyse.
 2. Controleer de bedrading en connectoren: Inspecteer de bedrading en connectoren die de optische sensor verbinden met de PCM. Controleer ze op schade, breuken of corrosie. Zorg ervoor dat alle verbindingen veilig zijn.
 3. Controleer de optische sensor: Controleer de functionaliteit van de optische sensor die pulsen op de sensorschijf telt. Zorg ervoor dat de sensor schoon en onbeschadigd is. In sommige gevallen kan speciale apparatuur nodig zijn om de werking van de sensor te testen.
 4. Controleer de sensorschijf: Inspecteer de sensorschijf op schade of slijtage. Zorg ervoor dat de schijf correct is geïnstalleerd en niet beweegt.
 5. Controleer PCM: Controleer de functionaliteit van de PCM en de verbindingen met andere voertuigsystemen. In sommige gevallen is mogelijk PCM-diagnosesoftware vereist.
 6. Controleer het brandstofinjectie- en ontstekingssysteem: Controleer de functionaliteit van het brandstofinjectiesysteem en het ontstekingssysteem. Zorg ervoor dat alle componenten goed werken en dat er geen problemen zijn die de P0376-code kunnen veroorzaken.
 7. Aanvullende tests: Voer aanvullende tests uit die in uw specifieke geval nodig kunnen zijn, afhankelijk van het merk en model van uw voertuig.

In geval van problemen of als u niet over de benodigde apparatuur beschikt, is het raadzaam contact op te nemen met een gekwalificeerde automonteur of servicecentrum voor professionele diagnose en reparatie.

Diagnostische fouten

Bij het diagnosticeren van DTC P0376 kunnen de volgende fouten optreden:

 • Verkeerde interpretatie van code: De fout kan een verkeerde interpretatie van de P0376-code zijn. Een verkeerd begrip van de code kan leiden tot een onjuiste diagnose en reparatie van het probleem.
 • Onvolledige bedradingscontrole: Inspectie van bedrading en connectoren is mogelijk niet gedetailleerd genoeg, wat ertoe kan leiden dat een probleem zoals een breuk of corrosie wordt gemist.
 • Defecte sensor of andere componenten: Het uitvoeren van een diagnose op alleen de optische sensor kan ertoe leiden dat het probleem niet goed wordt gedetecteerd. Andere componenten, zoals de PCM of sensorschijf, kunnen ook de oorzaak van het probleem zijn.
 • Onvoldoende uitrusting: Voor sommige problemen, zoals een defect aan de optische sensor, kan speciale apparatuur nodig zijn om een ​​volledige diagnose te kunnen stellen.
 • Extra tests overslaan: Het niet uitvoeren van alle vereiste tests of het overslaan van aanvullende tests, zoals het controleren van het brandstofinjectiesysteem of het ontstekingssysteem, kan resulteren in een onvolledige diagnose van het probleem.
 • Het niet kunnen achterhalen van de oorzaak van een fout: In sommige gevallen kan de oorzaak van het probleem moeilijk te achterhalen zijn zonder aanvullende diagnostische tests of apparatuur.

Om deze fouten te voorkomen, wordt aanbevolen dat u de diagnoseprocedure zorgvuldig volgt, de juiste apparatuur gebruikt en, indien nodig, hulp inroept van gekwalificeerd personeel.

Hoe ernstig is de foutcode? P0376?

Probleemcode P0376, die een probleem aangeeft met het hoge-resolutie "B"-referentiesignaal van het voertuig, kan al dan niet ernstig zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de oorzaak van het probleem.

Als de oorzaak van de P0376-code te wijten is aan een onjuiste werking van de optische sensor of andere componenten van het distributiesysteem, kan dit leiden tot motorstoringen, vermogensverlies, ruw stationair draaien en andere ernstige problemen met de voertuigprestaties. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen om onmiddellijk contact op te nemen met specialisten om het probleem te diagnosticeren en op te lossen.

Als de P0376-code echter wordt veroorzaakt door een tijdelijke storing of een klein probleem, zoals bedrading of verbindingen, kan dit een minder ernstig probleem zijn. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen aanvullende diagnostiek uit te voeren om de oorzaak van het probleem te identificeren en te elimineren.

Als het controlelampje op het dashboard van uw voertuig gaat branden en foutcode P0376 verschijnt, is het in ieder geval raadzaam dat u contact opneemt met een gekwalificeerde technicus om het probleem professioneel te diagnosticeren en te repareren om mogelijke ernstige gevolgen voor de prestaties van uw voertuig te voorkomen.

Welke reparatie zal helpen de code te elimineren? P0376?

Voor het oplossen van de P0376-foutcode kunnen verschillende acties nodig zijn, afhankelijk van de specifieke oorzaak van de fout. Enkele mogelijke reparatieacties zijn onder meer:

 1. De optische sensor vervangen: Als het probleem te wijten is aan een defecte optische sensor, moet deze mogelijk worden vervangen. De nieuwe sensor moet worden geïnstalleerd en correct worden gekalibreerd.
 2. Reparatie of vervanging van bedrading: Als het probleem in de bedrading of connectoren wordt aangetroffen, moeten deze zorgvuldig worden gecontroleerd. Repareer of vervang indien nodig beschadigde draden of connectoren.
 3. Controle en onderhoud van het ontstekings- en brandstofinjectiesysteem: Als de P0376-code verband houdt met het ontstekings- of brandstofinjectiesysteem, controleer dan de gerelateerde componenten en voer de nodige reparaties of onderhoud uit.
 4. Revisie of vervang de PCM: In zeldzame gevallen kan het probleem te wijten zijn aan een probleem met de motorregeleenheid (PCM) zelf. In dit geval moet het mogelijk worden gerepareerd of vervangen.
 5. Overige reparatiewerkzaamheden: Het is mogelijk dat de P0376-code wordt veroorzaakt door andere problemen, zoals een defecte sensorschijf of mechanische schade. In dit geval hangt de reparatieactie af van de specifieke oorzaak van het probleem.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het raadzaam is dat u contact opneemt met een gekwalificeerde automonteur of servicecentrum om de oorzaak van de fout nauwkeurig vast te stellen en de juiste reparaties uit te voeren. Een expert zal een diagnose stellen en de nodige acties bepalen om het P0376-probleem op te lossen.

Hoe u de P0376-motorcode kunt diagnosticeren en repareren - Uitleg van de OBD II-foutcode

Voeg een reactie