Beschrijving van storingscode P01
OBD2-foutcodes

P0144 O₂-sensorcircuit hoogspanning (Bank 1, sensor 3)

P0144 – Technische beschrijving van de OBD-II-foutcode

Probleemcode P0144 geeft aan dat het circuit van zuurstofsensor 3 (bank 1) hoogspanning heeft.

Wat betekent de foutcode P0144?

Probleemcode P0144 is een veel voorkomende probleemcode die aangeeft dat de motorregeleenheid (ECM) een te hoge spanning heeft gedetecteerd in het circuit van de zuurstofsensor 3 (bank 1). Dit duidt op een onvoldoende zuurstofgehalte in de uitlaatgassen.

Foutcode P0144.

mogelijke oorzaken

Enkele mogelijke redenen voor de P0144-foutcode:

 • Defecte zuurstofsensor: Een storing in de zuurstofsensor zelf kan resulteren in onjuiste gegevens over het zuurstofgehalte van de uitlaatgassen.
 • Bedrading of connectoren: Openingen, kortsluiting of slechte contacten in de bedrading of connectoren van de zuurstofsensor kunnen P0144 veroorzaken.
 • Problemen met het uitlaatsysteem: Lekkages, lekken of problemen met de katalysator kunnen onjuiste zuurstofmetingen veroorzaken.
 • Storing in het motormanagementsysteem: Problemen met de ECM of andere componenten van het motormanagementsysteem kunnen onjuiste signalen van de zuurstofsensor veroorzaken.
 • Problemen met het brandstof-/luchtmengsel: Een ongelijkmatig brandstof-/luchtmengsel, zoals te rijk of te arm, kan het zuurstofgehalte van de uitlaat beïnvloeden en de P0144-code veroorzaken.

Wat zijn de symptomen van een foutcode? P0144?

Enkele mogelijke symptomen voor foutcode P0144:

 • Verlichting van het Check Engine-lampje: Wanneer de zuurstofsensor niet correct rapporteert of niet werkt, kan het motormanagementsysteem ervoor zorgen dat het Check Engine-lampje op het instrumentenpaneel gaat branden.
 • Ruwheid van de motor: Onjuiste gegevens van de zuurstofsensor kunnen ervoor zorgen dat de motor onregelmatig draait, stationair draait of zelfs een piek in het toerental veroorzaakt.
 • Vermogensverlies: Wanneer er onvoldoende zuurstof in het brandstof/luchtmengsel zit, kan de motor vermogensverlies en slechte algehele prestaties ervaren.
 • Verhoogd brandstofverbruik: Een onjuist zuurstofgehalte in de uitlaatgassen kan leiden tot een verhoogd brandstofverbruik als gevolg van een ongelijkmatige werking van de motor.
 • Ruw stationair draaien: Mogelijke stationairproblemen als gevolg van een onjuist brandstof-/luchtmengsel veroorzaakt door fouten in de zuurstofsensorgegevens.

Hoe een foutcode te diagnosticeren P0144?

Om DTC P0144 te diagnosticeren, kunt u deze stappen volgen:

 1. Aansluitingen en draden controleren: De eerste stap is het controleren van de aansluiting op zuurstofsensor 3 (bank 1) en de staat van de draden. Zorg ervoor dat de verbindingen goed vastzitten en dat er geen draden beschadigd of gebroken zijn.
 2. Controle van de zuurstofsensor: De zuurstofsensor is mogelijk defect en moet worden vervangen. Gebruik een gespecialiseerde scanner om de gegevens van de zuurstofsensor te controleren en zorg ervoor dat deze binnen de normale limieten vallen.
 3. Controleer de katalysator: Een verhoogde spanning in het zuurstofsensorcircuit kan wijzen op problemen met de katalysator. Controleer het op schade, verstoppingen of defecten.
 4. Controleren op vacuümlekken: Vacuümlekken in het inlaatsysteem kunnen ook een foutieve uitlezing van de zuurstofsensor veroorzaken. Controleer het systeem op lekkages en repareer deze.
 5. De motorregelmodule (ECM) controleren: In zeldzame gevallen kan de fout worden veroorzaakt door een probleem met de motorregeleenheid zelf. Controleer deze op fouten en correcte werking.
 6. Aanvullende tests: Indien nodig moeten mogelijk aanvullende tests worden uitgevoerd, zoals testen van de brandstofdruk, uitlaatgasanalyse, enz., om andere mogelijke oorzaken van de fout uit te sluiten.

Als het probleem na het volgen van deze stappen niet is opgelost, raden wij u aan contact op te nemen met een gekwalificeerde automonteur of servicecentrum voor verdere diagnose en reparatie.

Diagnostische fouten

Bij het diagnosticeren van DTC P0144 kunnen de volgende fouten optreden:

 • Verkeerde interpretatie van gegevens: Onjuiste interpretatie of verkeerde lezing van zuurstofsensorgegevens kan leiden tot een verkeerde diagnose.
 • Onvoldoende controle van draden en aansluitingen: Onvoldoende inspectie van draden en verbindingen kan leiden tot ontbrekende schade of breuken, wat de oorzaak van het probleem kan zijn.
 • Extra tests overslaan: Sommige aanvullende tests, zoals het controleren van de brandstofdruk of het analyseren van uitlaatgassen, kunnen worden overgeslagen, waardoor andere potentiële problemen over het hoofd kunnen worden gezien.
 • Onvoldoende testen van andere componenten: Het negeren van andere componenten van het inlaat- of uitlaatsysteem, zoals katalysatoren of vacuümleidingen, kan ook tot een verkeerde diagnose leiden.
 • Onjuist gebruik van diagnoseapparatuur: Verkeerd gebruik van diagnoseapparatuur of onjuiste interpretatie van de verkregen gegevens kunnen eveneens tot diagnosefouten leiden.

Om deze fouten te voorkomen, is het belangrijk om de diagnostische procedures zorgvuldig te volgen, de juiste apparatuur te gebruiken en alle noodzakelijke tests uit te voeren om mogelijke problemen uit te sluiten. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met een ervaren technicus of monteur voor verdere diagnose en reparatie.

Hoe ernstig is de foutcode? P0144?

Storingscode P0144 duidt op een hoge spanning in het circuit van zuurstofsensor 3 (bank 1), wat wijst op onvoldoende zuurstof in de uitlaatgassen. Hoewel dit probleem mogelijk geen onmiddellijke problemen met de motorprestaties of de veiligheid veroorzaakt, kan het wel slechte milieuprestaties van het voertuig en een verminderde efficiëntie van de katalysator veroorzaken. Daarom wordt aanbevolen om contact op te nemen met een specialist om het probleem zo snel mogelijk te diagnosticeren en op te lossen.

Welke reparatie zal helpen de code te elimineren? P0144?

Volg deze stappen om DTC P0144 op te lossen:

 1. Controleer de elektrische aansluitingen: Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen die verband houden met zuurstofsensor nr. 3 op bank 1 goed zijn aangesloten en vrij zijn van corrosie. Reinig of vervang verbindingen indien nodig.
 2. Controleer de zuurstofsensor: Controleer de zuurstofsensor zelf op beschadigingen of slijtage. Als de sensor beschadigd of defect is, vervang deze dan door een nieuwe.
 3. Controleer kabels en bedrading: Beoordeel de staat van de bedrading en kabels die naar de zuurstofsensor leiden. Let op tekenen van slijtage, beknelling of schade. Vervang indien nodig beschadigde gebieden.
 4. Diagnose van het motormanagementsysteem: Als het probleem niet is opgelost nadat u de bovenstaande punten heeft gecontroleerd, kan aanvullende diagnostiek van het motormanagementsysteem (ECM) nodig zijn met behulp van speciale apparatuur.
 5. De katalysator vervangen (indien nodig): Als het probleem aanhoudt nadat de zuurstofsensor is vervangen en foutcode P0144 opnieuw verschijnt, moet de katalysator mogelijk worden vervangen.

Nadat u deze stappen heeft voltooid, moet u het voertuig testen om te zien of de P0144-code opnieuw verschijnt.

Hoe de P0144-motorcode in 3 minuten te repareren [2 doe-het-zelf-methoden / slechts $ 8.55]

Voeg een reactie