Beschrijving van foutcode P0851.
OBD2-foutcodes

P0851 Ingangscircuit parkeer-/neutrale stand laag

P0851 – Technische beschrijving van de OBD-II-foutcode

Probleemcode P0851 geeft aan dat het ingangscircuit van de parkeer-/neutrale positieschakelaar laag is.

Wat betekent de foutcode P0851?

Probleemcode P0851 geeft aan dat het ingangscircuit van de Park/Neutral Position (PNP)-schakelaar laag is. Deze schakelaar, ook bekend als PRNDL op automatische transmissies, regelt de versnellingspositie van het voertuig, inclusief de parkeer- en neutrale stand. Wanneer de ECM detecteert dat het signaal van de PNP-schakelaar onder het verwachte niveau ligt, genereert deze probleemcode P0851.

Foutcode P0851.

mogelijke oorzaken

Mogelijke oorzaken van DTC P0851:

 • Parkeer-/neutrale stand (PNP)-schakelaar defect: De schakelaar zelf is mogelijk beschadigd of defect, waardoor de status verkeerd kan worden gelezen.
 • Beschadigde of kapotte bedrading: De bedrading die de PNP-schakelaar verbindt met de motorregeleenheid kan beschadigd of kapot zijn, wat resulteert in een laag signaalniveau.
 • Corrosie of oxidatie van contacten: Ophoping of corrosie op de schakelcontacten of connectoren kan ervoor zorgen dat het signaal niet correct wordt gelezen en daardoor de P0851-code verschijnt.
 • Problemen met de motorregeleenheid (PCM): Een storing in de PCM, die het signaal van de PNP-schakelaar regelt, kan de fout ook veroorzaken.
 • Grond- of grondproblemen: Onvoldoende aarding of aardingsproblemen in het systeem kunnen leiden tot een laag signaalniveau en als gevolg daarvan een P0851-code.
 • Problemen met andere voertuigsystemen: Bepaalde andere voertuigsystemen of componenten, zoals de accu of het ontstekingssysteem, kunnen de werking van de PNP-schakelaar verstoren en ervoor zorgen dat deze foutcode verschijnt.

Om het probleem nauwkeurig te diagnosticeren en op te lossen, wordt aanbevolen dat u contact opneemt met een gekwalificeerde automonteur of servicecentrum.

Wat zijn de symptomen van een foutcode? P0851?

Symptomen voor DTC P0851 kunnen het volgende omvatten:

 • Schakelproblemen: Het voertuig kan mogelijk niet naar de gewenste versnelling schakelen of helemaal niet schakelen. Dit kan ertoe leiden dat het voertuig niet start of niet kan bewegen.
 • Onvermogen om de motor te starten in de parkeerstand of in de neutrale stand: Als de PNP-schakelaar niet correct werkt, start het voertuig mogelijk niet wanneer de contactsleutel naar de “START”-positie wordt gedraaid of in de “P”- of “N”-positie moet staan.
 • Storing in het stabilisatiesysteem en/of cruise control: In sommige gevallen kan de P0851-code ervoor zorgen dat de stabiliteitscontrole van het voertuig of de cruisecontrol niet meer beschikbaar zijn, omdat deze systemen informatie over de versnellingspositie vereisen.
 • Foutindicator op het dashboard: Het Check Engine-lampje of andere LED-indicatoren kunnen gaan branden, wat wijst op een probleem met het transmissie- of motormanagementsysteem.
 • Problemen met het contactslot: In sommige voertuigen kan de P0851-code problemen met het contactslot veroorzaken, waardoor u de contactsleutel moeilijk kunt omdraaien of kunt voorkomen.

Als u een of meer van deze symptomen opmerkt, is het raadzaam contact op te nemen met een gekwalificeerde automonteur om het probleem te diagnosticeren en te repareren.

Hoe een foutcode te diagnosticeren P0851?

De volgende stappen worden aanbevolen om DTC P0851 te diagnosticeren:

 1. Controle van de LED-indicatoren op het dashboard: Controleer op "Check Engine"-lampjes of andere LED-indicatoren die kunnen duiden op een probleem met het transmissie- of motormanagementsysteem.
 2. Met behulp van de diagnostische scanner: Sluit de diagnostische scantool aan op de OBD-II-poort van uw voertuig en lees de foutcodes. Controleer of de P0851-code inderdaad aanwezig is en is vastgelegd.
 3. Visuele inspectie van bedrading en connectoren: Inspecteer de bedrading en connectoren die de schakelaar Park/Neutral Position (PNP) verbinden met de motorregeleenheid. Zorg ervoor dat de bedrading niet beschadigd, gebroken of gerafeld is en controleer de contacten op corrosie.
 4. Controle van de PNP-schakelaar: Controleer of de PNP-schakelaar goed werkt. Dit kan worden gedaan met behulp van een multimeter door de weerstand of spanning over de contacten op verschillende versnellingsposities te meten.
 5. Controle van het niveau en de staat van de transmissievloeistof: Controleer het peil en de toestand van de transmissievloeistof, aangezien een laag vloeistofpeil of vervuilde vloeistof ook problemen met de PNP-schakelaar kunnen veroorzaken.
 6. Aanvullende diagnostiek: Indien nodig kan voor aanvullende diagnostiek het gebruik van gespecialiseerde apparatuur nodig zijn om de werking van de motorregeleenheid of andere transmissiecomponenten te controleren.

Nadat u de oorzaak van fout P0851 hebt geïdentificeerd, moet u beginnen deze te elimineren.

Diagnostische fouten

Bij het diagnosticeren van DTC P0851 kunnen de volgende fouten optreden:

 • Gebrek aan aandacht voor bedrading en connectoren: Als de bedrading en connectoren niet zorgvuldig zijn gecontroleerd of als er geen problemen zijn gevonden, kan het zijn dat de oorzaak van de fout over het hoofd wordt gezien.
 • Sluit andere mogelijke oorzaken uit: Alleen focussen op de PNP-schakelaar en geen rekening houden met andere mogelijke oorzaken, zoals problemen met de ECM of corrosie op de connectoren, kan ook tot een verkeerde diagnose leiden.
 • Verkeerde interpretatie van de resultaten: Een onjuiste interpretatie van testresultaten of metingen aan de PNP-schakelaar of bedrading kan ook tot een verkeerde diagnose leiden.
 • Slechte diagnostiek van andere componenten: Onvoldoende diagnose van andere componenten van het transmissiesysteem, zoals de motorregeleenheid of sensoren, kan resulteren in het missen van extra problemen die mogelijk verband houden met de P0851-code.
 • Het negeren van het niveau en de toestand van de transmissievloeistof: Het niet controleren van het niveau en de toestand van de transmissievloeistof kan resulteren in ontbrekende problemen die de werking van de PNP-schakelaar kunnen beïnvloeden.
 • Onvoldoende beroep op professionals: Als de diagnose wordt uitgevoerd door een niet-professionele of niet-gekwalificeerde monteur, kan dit leiden tot onjuiste conclusies en foutieve reparaties.

Om de P0851-foutcode met succes te diagnosticeren en op te lossen, is het belangrijk om contact op te nemen met een ervaren automonteur of servicecentrum, vooral als u tijdens het diagnoseproces moeilijkheden of onzekerheid ondervindt.

Hoe ernstig is de foutcode? P0851?

Probleemcode P0851 duidt op een probleem met de Park/Neutral Position (PNP)-schakelaar, een belangrijk onderdeel van het transmissiecontrolesysteem. Afhankelijk van hoe erg de schakelaar of bedrading beschadigd is, kan dit probleem verschillende gevolgen hebben. De ernst van de P0851-code kan om de volgende redenen hoog zijn:

 • Een auto tegenhouden: Als het voertuig niet kan worden gestart of in de rijmodus kan worden geschakeld vanwege een probleem met de PNP-schakelaar, kan dit ervoor zorgen dat het voertuig stopt, wat ongemak of gevaar op de weg kan veroorzaken.
 • Onvermogen om correct te schakelen: Een onjuiste of niet-werkende PNP-schakelaarpositie kan ertoe leiden dat het voertuig niet in de juiste versnelling kan worden geschakeld, waardoor u de controle over het voertuig kunt verliezen.
 • Onvermogen om stabilisatie- en veiligheidssystemen te gebruiken: Een onjuiste bediening van de PNP-schakelaar kan er ook voor zorgen dat bepaalde stabiliteits- of veiligheidssystemen van het voertuig niet meer beschikbaar zijn, waardoor het risico op een ongeval kan toenemen.
 • Onvermogen om de motor in een veilige positie te starten: Als de PNP-schakelaar niet correct werkt, kan het voertuig in een onjuiste modus starten, wat kan leiden tot een ongeval of schade aan de transmissie.

Op basis van deze factoren moet de P0851-foutcode als ernstig worden beschouwd en moet deze zo snel mogelijk worden gediagnosticeerd en gerepareerd om de veiligheid en goede werking van het voertuig te garanderen.

Welke reparatie zal helpen de code te elimineren? P0851?

Het oplossen van probleemcode P0851 kan verschillende stappen omvatten:

 1. Vervanging van de PNP-schakelaar: Als de Park/Neutral Position (PNP)-schakelaar werkelijk defect is, moet deze worden vervangen door een nieuw origineel of kwalitatief hoogwaardig exemplaar.
 2. Repareer of vervang beschadigde bedrading: Als er schade of breuken worden geconstateerd in de bedrading die de PNP-schakelaar verbindt met de motorregeleenheid, moeten de bijbehorende draden worden gerepareerd of vervangen.
 3. Connectoren reinigen of vervangen: Als er corrosie of oxidatie op de connectorpinnen wordt aangetroffen, moeten deze worden gereinigd of vervangen.
 4. Diagnose en vervanging van de motorregeleenheid: Als alle voorgaande stappen het probleem niet oplossen, ligt het probleem mogelijk bij de motorregeleenheid (PCM). In dit geval is het noodzakelijk om aanvullende diagnostiek uit te voeren en, indien nodig, de PCM te vervangen.
 5. Controle en onderhoud van het transmissiesysteem: Nadat u het PNP-schakelaarprobleem heeft opgelost, moet u ook de staat en werking van andere componenten van het transmissiesysteem controleren om mogelijke problemen uit te sluiten.

Het wordt aanbevolen om diagnose en reparatie te laten uitvoeren door een gekwalificeerde automonteur of een erkend servicecentrum om ervoor te zorgen dat het probleem correct wordt verholpen en dat het voertuig weer normaal functioneert.

Wat is P0851-motorcode [Beknopte handleiding]

Voeg een reactie