Beschrijving van foutcode P0449.
OBD2-foutcodes

P0449 Storing in het circuit van de ventilatiemagneetklep van het verdampingsregelsysteem

P0449- Technische beschrijving van de OBD-II-foutcode

Probleemcode P0449 is een algemene code die aangeeft dat er een probleem is met het regelcircuit van de verdampingsemissieregelklep.

Wat betekent de foutcode P0449?

Probleemcode P0449 duidt op een probleem met het regelcircuit van de verdampingsemissieregelklep. Dit betekent dat er een probleem is met de elektrische componenten die verband houden met de klep die verantwoordelijk is voor het regelen van het verdampingsregelproces in het voertuigsysteem. Deze code kan samen met andere foutcodes verschijnen.

Foutcode P0449.

mogelijke oorzaken

Enkele van de mogelijke oorzaken van de P0449-foutcode zijn:

 • Storing in de ventilatieklep van het brandstofdampterugwinningssysteem: De klep kan beschadigd zijn, vastlopen of niet goed functioneren vanwege slijtage of andere redenen.
 • Elektrische problemen: Dit kan kortsluiting, kapotte of beschadigde bedrading of problemen met connectoren of verbindingen zijn.
 • Storing druksensor: Als de druksensor defect is, kan deze onjuiste systeemdrukinformatie rapporteren, wat een foutcode kan activeren.
 • Problemen met de motorregeleenheid (PCM): In sommige gevallen kan de oorzaak te wijten zijn aan een storing in de PCM zelf, die de werking van het verdampingsemissiesysteem regelt.
 • Verkeerde aansluiting of installatie van componenten: Een onjuiste installatie van de ontluchtingsklep of een onjuiste aansluiting van elektrische componenten kunnen er ook voor zorgen dat deze DTC verschijnt.

Dit zijn slechts enkele mogelijke oorzaken en het wordt aanbevolen dat u contact opneemt met een professionele automonteur voor een nauwkeurige diagnose en reparatie.

Wat zijn de symptomen van een foutcode? P0449?

In de meeste gevallen vertoont de P0449-foutcode mogelijk geen duidelijke fysieke symptomen in het gedrag van het voertuig. Als de code echter blijft verschijnen, kan dit de volgende symptomen veroorzaken:

 • Controleer de motorindicator: Het verschijnen van deze indicator op het instrumentenpaneel is het meest voor de hand liggende teken van een probleem.
 • Verhoogd brandstofverbruik: Een onjuiste werking van het verdampingsemissiesysteem kan leiden tot ongepland brandstofverbruik.
 • Ongebruikelijke brandstofgeuren: Er kunnen brandstof- of dampgeuren ontstaan, vooral wanneer de motor stationair draait of start.
 • Problemen met tanken: Er kunnen problemen optreden bij het tanken of problemen bij het vullen van de tank.
 • Verlies van kracht: In zeldzame gevallen, als het verdampingsemissiecontrolesysteem niet goed functioneert, kan dit resulteren in verlies van motorvermogen.

Hoe een foutcode te diagnosticeren P0449?

Om DTC P0449 te diagnosticeren, worden de volgende stappen aanbevolen:

 1. Controleren op fouten met behulp van een OBD-II-scanner: Sluit eerst de OBD-II-scanner aan op de diagnosepoort van uw voertuig en lees de foutcodes. Controleer of de P0449-code inderdaad aanwezig is in het PCM-geheugen.
 2. Visuele inspectie: Inspecteer de elektrische componenten die verband houden met de ontluchtingsklep voor verdampingsemissiecontrole (EVAP). Controleer de staat van draden, aansluitingen en connectoren op schade, corrosie of breuken.
 3. Testen van ventilatiekleppen: Gebruik een multimeter om de weerstand van het ontluchtingsventiel te controleren. Normaal gesproken moet dit binnen de waarden liggen die zijn gespecificeerd in de technische handleiding. Zorg er ook voor dat de klep opent en sluit wanneer er stroom wordt ingeschakeld.
 4. Controle van de druk in het brandstofdampterugwinningssysteem: Gebruik speciale apparatuur om de druk in het EVAP-systeem te controleren. Zorg ervoor dat de druk voldoet aan de specificaties van de fabrikant.
 5. De druksensor controleren: Controleer de werking van de druksensor, die doorgaans in het verdampingsemissiesysteem wordt geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de sensor de juiste drukmetingen produceert.
 6. Controle van het stuurcircuit: Controleer het regelcircuit van de ontluchtingsklep op kortsluiting, openheid of een ander elektrisch probleem.
 7. Controleer PCM: In zeldzame gevallen kan het probleem te wijten zijn aan een probleem met de PCM zelf. Controleer de werking ervan of vervang indien nodig.

Nadat u deze stappen heeft voltooid, kunt u de specifieke oorzaak van het probleem vaststellen en beginnen met het repareren of vervangen van de relevante componenten.

Diagnostische fouten

Bij het diagnosticeren van DTC P0449 kunnen de volgende fouten optreden:

 • Verkeerde interpretatie van code: Soms kunnen monteurs code P0449 verkeerd interpreteren als een defecte EVAP-ontluchtingsklep, terwijl de oorzaak mogelijk een ander onderdeel van het systeem is. Dit kan leiden tot vervanging van onnodige onderdelen en extra kosten.
 • Onvoldoende diagnose: Sommige monteurs beperken zich mogelijk tot het alleen lezen van foutcodes zonder aanvullende tests en diagnostiek uit te voeren. Dit kan leiden tot een onjuiste identificatie van de oorzaak van de storing en een onjuiste reparatie.
 • Andere foutcodes negeren: Als er meerdere foutcodes zijn gekoppeld aan het verdampingsemissiecontrolesysteem, kunnen aanvullende codes die op andere problemen in het systeem kunnen duiden, worden genegeerd.
 • Vervanging van componenten is mislukt: Bij het stellen van een diagnose kan een monteur het defecte onderdeel verkeerd identificeren en dit onnodig vervangen. De EVAP-klep is bijvoorbeeld misschien in orde, maar het probleem kan te maken hebben met de draden, aansluitingen of PCM.
 • Verkeerde instelling van het ventilatieventielOpmerking: Nadat de EVAP-klep is vervangen, moet deze mogelijk worden afgesteld of gekalibreerd. Het niet volgen van deze procedure kan leiden tot verdere problemen met het verdampingsemissiesysteem.

Over het algemeen is het belangrijk om een ​​volledige diagnose uit te voeren en rekening te houden met alle aspecten van de werking van het verdampingsemissiesysteem om fouten te voorkomen en de oorzaak van de storing correct te bepalen.

Hoe ernstig is de foutcode? P0449?

Probleemcode P0449 is meestal niet cruciaal voor de veiligheid of het onmiddellijk functioneren van het voertuig. Het duidt op een probleem in het brandstofdampterugwinningssysteem, wat kan leiden tot een verhoogde uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer. Hoewel dit geen grote invloed heeft op de motorprestaties of het rijgedrag van het voertuig, kan dit resulteren in een APK-storing als de fout niet wordt verholpen.

Het is echter belangrijk om dit probleem zo snel mogelijk te corrigeren om verdere schade aan het verdampingsemissiesysteem te voorkomen en negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen. Bovendien kan het voortdurend branden van het Check Engine-lampje het moeilijk maken om andere problemen in het voertuig op te sporen, dus het wordt aanbevolen dit probleem onmiddellijk te repareren.

Welke reparatie zal helpen de code te elimineren? P0449?

Het oplossen van problemen met DTC P0449 omvat doorgaans de volgende reparatiestappen:

 1. Controle en vervanging van het EVAP-ventilatieventiel: De eerste stap is het controleren van de ontluchtingsklep van het verdampingsemissiesysteem zelf. Als de klep defect is, moet deze worden vervangen.
 2. Bedrading en aansluitingen controleren: Het is belangrijk om de staat van de elektrische draden, connectoren en aansluitingen van de ventilatieklep te controleren. Defecte bedrading of losse verbindingen kunnen ervoor zorgen dat de P0449-code optreedt.
 3. Controleren en vervangen van de PCM (motorregeleenheid): In sommige gevallen kan het probleem te wijten zijn aan een probleem met de PCM zelf. Als alle andere componenten zijn gecontroleerd en goed werken, moet de PCM mogelijk worden vervangen.
 4. Koolfilter controleren en reinigen: Het koolstoffilter kan verstopt raken, waardoor het verdampingsemissiesysteem niet goed meer functioneert. Controleer de staat ervan en reinig of vervang indien nodig.
 5. Grondige diagnose: Soms kan het probleem te maken hebben met andere componenten van het verdampingsemissiesysteem, zoals druk- of brandstofstroomsensoren. Voer een grondige diagnose uit om andere mogelijke oorzaken van het probleem uit te sluiten.

Nadat u deze stappen heeft voltooid, moet u het voertuig testen op de P0449-code om er zeker van te zijn dat het probleem is opgelost.

Wat is P0449-motorcode [Beknopte handleiding]

Voeg een reactie