Beschrijving van foutcode P0360.
OBD2-foutcodes

P0360 Storing in het primaire/secundaire circuit van de bobine “J”.

P0360 – Technische beschrijving van de OBD-II-foutcode

Storingscode P0360 is een storingscode die aangeeft dat er een probleem is met de primaire of secundaire wikkeling van bobine “J” (bobine 10).

Wat betekent de foutcode P0360?

Storingscode P060 duidt op een probleem met de primaire of secundaire wikkeling van de bobine “J”. De bobine fungeert als een transformator die de laagspanningsspanning van de accu omzet in de hoogspanningsspanning die nodig is voor een succesvolle verbranding van de brandstof.

Foutcode P0360.

mogelijke oorzaken

Enkele mogelijke oorzaken voor foutcode P0360:

 • Defecte of beschadigde bobine.
 • Problemen met het elektrische circuit dat de bobine verbindt met de motorregeleenheid (ECM).
 • Verkeerde aansluiting of kortsluiting in de draden van de bobine.
 • Een storing in de ECM die een onjuiste verwerking van signalen van de bobine veroorzaakt.
 • Beschadigde of gecorrodeerde bobine- of ECM-connectoren.
 • Problemen met andere componenten van het ontstekingssysteem, zoals bougies of draden.

Dit zijn slechts enkele redenen, en voor de diagnose kan een meer gedetailleerde analyse nodig zijn om de oorzaak van het probleem te achterhalen.

Wat zijn de symptomen van een foutcode? P0360?

Symptomen voor DTC P0360 kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en staat van het voertuig:

 • Knipperend controlelampje: Wanneer een P0360-code verschijnt, kan het Check Engine-lampje of MIL (Malfunction Indicator Lamp) op het instrumentenpaneel van uw voertuig gaan branden, wat wijst op een probleem met het ontstekingssysteem.
 • Onstabiele werking van de motor: Een defecte bobine kan ervoor zorgen dat de motor onregelmatig loopt, niet goed werkt of zelfs vermogen verliest.
 • Motor schudt of trilt: Als de bobine niet goed functioneert, kunnen er trillingen of trillingen in de motorruimte optreden.
 • Verminderd brandstofverbruik: Onjuiste ontsteking kan leiden tot een laag brandstofverbruik als gevolg van inefficiënte verbranding van het brandstofmengsel.
 • Het verschijnen van rook uit de uitlaatpijp: Een ongelijkmatige verbranding van het brandstofmengsel kan leiden tot het verschijnen van zwarte rook in de uitlaatgassen.
 • De motor gaat in de noodmodus: In sommige gevallen kan het motormanagementsysteem het voertuig in de slappe modus brengen om schade aan de motor of katalysator te voorkomen.

Deze symptomen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en kenmerken van het voertuig. Als u een probleem met de bobine of een P0360-code vermoedt, is het raadzaam dat u een gekwalificeerde technicus een diagnose laat stellen en deze repareert.

Hoe een foutcode te diagnosticeren P0360?

Volg deze stappen om DTC P0360 te diagnosticeren:

 1. De Check Engine-indicator controleren: Controleer eerst of het Check Engine-lampje op uw dashboard gaat branden. Als dit het geval is, duidt dit op een probleem met het ontstekingssysteem of andere motorregelsystemen.
 2. Met behulp van de diagnosescanner: Om de specifieke oorzaak van de P0360-code te bepalen, moet u een diagnostische scanner aansluiten op de OBD-II-poort van het voertuig en de foutcodes lezen. Met de scanner kunt u de specifieke bobine bepalen die de fout heeft veroorzaakt.
 3. Bedrading en aansluitingen controleren: Controleer de staat van de bedrading en aansluitingen op de bobine “J”. Zorg ervoor dat de draden intact en vrij van corrosie zijn en goed zijn aangesloten op de spoel en de ECM.
 4. Controle van de staat van de bobine: Controleer de staat van de bobine “J” op schade, corrosie of andere zichtbare gebreken. U kunt de weerstand van de spoelwikkeling ook controleren met een multimeter.
 5. Andere componenten controleren: Naast de bobine is het ook de moeite waard om andere componenten van het ontstekingssysteem te controleren, zoals bougies, kabels, accupolen en de ECM.
 6. Het uitvoeren van reparaties: Zodra de specifieke oorzaak van de storing is vastgesteld, moeten passende reparaties of vervanging van onderdelen worden uitgevoerd. Dit kan het vervangen van de bobine, het repareren van beschadigde bedrading of het repareren van de ECM omvatten.

Als u geen ervaring hebt met het diagnosticeren en repareren van voertuigen, is het raadzaam contact op te nemen met een gekwalificeerde automonteur of autoreparatiewerkplaats voor diagnose en reparatie.

Diagnostische fouten

Bij het diagnosticeren van DTC P0360 kunnen de volgende fouten optreden:

 • Onjuiste interpretatie van gegevens: Een van de fouten kan een onjuiste interpretatie zijn van de gegevens die zijn ontvangen van de diagnostische scanner. Dit kan leiden tot onjuiste identificatie van de probleembobine of andere componenten van het ontstekingssysteem.
 • Onvoldoende controle: Als u niet alle componenten van het ontstekingssysteem volledig controleert, mist u mogelijk andere mogelijke oorzaken van de P0360-foutcode. Onvoldoende inspectie van de bedrading, accupolen of andere componenten kan bijvoorbeeld resulteren in een onjuiste diagnose.
 • Mislukte vervanging van onderdelen: Bij het vervangen van de bobine of andere componenten van het ontstekingssysteem kan er een fout optreden bij het selecteren van het juiste onderdeel of het installeren ervan. Dit kan tot verdere problemen en storingen leiden.
 • Onjuiste ECM-programmering: Als de motorregeleenheid (ECM) wordt vervangen, kan een onjuiste programmering of afstelling van de nieuwe ECM ervoor zorgen dat het ontstekingssysteem niet goed functioneert en dat DTC P0360 wordt ingesteld.
 • Andere fouten negeren: Soms kan de P0360-foutcode worden veroorzaakt door andere problemen in het voertuigsysteem waarmee ook rekening moet worden gehouden bij het diagnosticeren. Problemen met het elektrische systeem of het brandstofsysteem kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat het ontstekingssysteem niet goed functioneert.

Om de P0360-foutcode met succes te diagnosticeren en op te lossen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle stappen correct worden gevolgd en rekening te houden met alle mogelijke oorzaken en factoren die de werking van het ontstekingssysteem beïnvloeden.

Hoe ernstig is de foutcode? P0360?

Probleemcode P0360 is ernstig omdat deze duidt op een probleem in het ontstekingssysteem van het voertuig. Een defecte bobine kan ervoor zorgen dat de motorcilinder niet goed functioneert, wat kan resulteren in slechte motorprestaties, een laag brandstofverbruik en zelfs schade aan de katalysator. Als het probleem niet wordt opgelost, kan dit bovendien leiden tot motorstoring. Daarom wordt aanbevolen dat u onmiddellijk contact opneemt met een gekwalificeerde automonteur om het probleem te diagnosticeren en te repareren.

Welke reparatie zal helpen de code te elimineren? P0360?

Volg deze stappen om de P0360-code op te lossen:

 1. Controleer de bobine: Controleer de staat van de bobine, de aansluiting en de bedrading. Als de bobine beschadigd is of elektrische problemen heeft, vervang deze dan.
 2. Controleer de draden: Controleer de staat van de draden die de bobine verbinden met de motorregeleenheid (ECM). Zorg ervoor dat de draden niet beschadigd zijn en dat alle verbindingen veilig zijn.
 3. Controleer de motorregelmodule (ECM): Als het probleem niet bij de bobine of de draden ligt, is er mogelijk een probleem met de motorregelmodule (ECM) van het voertuig. Voer aanvullende diagnostiek uit om te bepalen of de ECM correct werkt.
 4. Vervanging van defecte onderdelen: Zodra de oorzaak van de storing is vastgesteld, vervangt u de defecte onderdelen.
 5. Wis de DTC: Nadat u de defecte onderdelen heeft gerepareerd of vervangen, wist u de DTC met behulp van een diagnosetool of koppelt u de accu enkele minuten los.

Als u niet over de nodige ervaring of het benodigde gereedschap beschikt om dergelijke reparaties uit te voeren, is het raadzaam contact op te nemen met een gekwalificeerde automonteur of autoreparatiewerkplaats.

Motorcode P0360 in 2 minuten repareren [1 doe-het-zelfmethode / slechts $ 3.92]

P0360 – Merkspecifieke informatie

Geeft probleemcode P0360 een probleem aan met bobine nr. 10? enkele automerken en hun decoderingen:

 1. Acura: Bobine nr. 10 – eerste rij.
 2. Audi: Bobine “J” – eerste rij.
 3. BMW: Bobine nr. 10 – eerste rij.
 4. Chevrolet: Bobine nr. 10 – eerste rij.
 5. doorwaadbare plaats: Bobine “J” – eerste rij.
 6. Honda: Bobine nr. 10 – eerste rij.
 7. Toyota: Bobine “J” – eerste rij.
 8. Volkswagen: Bobine nr. 10 – eerste rij.

Houd er rekening mee dat dit slechts enkele automerken zijn en dat elk hun eigen systemen en specificaties kan hebben. Het is dus altijd het beste om de referentieliteratuur of de servicehandleiding voor uw specifieke automodel te raadplegen.

Voeg een reactie